726.54"652/653"(497.6)(043) ;
Ribarević, Ivanka

Tipološka klasifikacija ranokršćanskih bazilika u Hercegovini : magistarski rad / Ivanka Ribarević. - Zagreb : I. Ribarević, 1992. - 160 listova, XV listova s tlocrtima (od toga 4 presavijena), [8] listova s tablama ; ilustr., fotografije ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti -

Mag. rad, Fil. fak., Zagreb, 1992 -

Bibliografija: str. 145-157 i uz tekst -


ranokršćanska arhitektura -- sakralna arhitektura -- bazilike -- kompleksne crkve -- Hercegovina - arheološki nalazi --

Powered by Koha