904"652"(497.5 Sisak)(043):738 ; 738.83"652"(497.5 Sisak) ;
Zaninović, Dubravka

Rimske svjetiljke iz Siska : iz fundusa Gradskog muzeja Sisak : magistarski rad / Dubravka Zaninović ; mentor Marin Zaninović. - Zagreb : D. Zaninović, 2005. - 180, LI listova, od toga XLIV lista s tablama : ilustr. djelomice u bojama ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet -

Mag. rad, Fil. fak., Zagreb, 2005 -

Bibliografija: listovi 173-180 - Summary -


Siscia -- Sisak -- Gradski muzej (Sisak) - zbirke -- glinene svjetiljke -- kalupi -- pečati --

Powered by Koha