37.018.1+373.2 ;
Nove paradigme ranoga odgoja / urednica Dubravka Maleš. - Zagreb : Filozofski fakultet ; Zavod za pedagogiju, 2011. - 303 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Dijete i djetinjstvo. -- Za novu kulturu obiteljskoga odgoja. -- Suvremeni pristupi istraživanju i koncipiranju institucijskoga ranog odgoja. -- Obrazovanje odgajatelja. -

9789531753944


pedagogija ranog djetinjstva - -- paradigma -- obiteljska pedagogija -- roditeljstvo -- predškolska pedagogija - -- ustanove -- istraživanje - -- odgoj -- obrazovanje odgajatelja --

Bašić, Slavica. ; Jurčević Lozančić, Anka. ; Ljubetić, Maja. ; Petani, Rozana. ; Petrović-Sočo, Biserka. ; Stričević, Ivanka. ; Vujičić, Lidija. ; Kušević, Barbara ; Maleš, Dubravka ; Slunjski, Edita ; Šagud, Mirjana ;

Powered by Koha