323.1(497.4)(091) ; 94(497.4)"1938/1945" ;
Grafenauer, Bogo

Slovensko narodno vprašanje in slovenski zgodovinski položaj / Bogo Grafenauer ; [uredil, spremno besedo in opombe napisal Janko Prunk]. - Ljubljana : Slovenska matica, 1987. - 225 str., [1] presavijeni list, [1] list s tablom ; 23 cm

Kazalo / sestavil Ervin Dolenc -

Str. 209-214: Značaj Grafenauerjevih člankov / Janko Prunk. -


Slovenija - povijest - 1938.-1945. -- Slovenci - nacionalno pitanje --

Prunk, Janko ; Dolenc, Ervin ;

Powered by Koha