94(497.4)"1895/1914":929 Masaryk, T. G. ; 32(497.4)"1895/1914":929 Masaryk, T. G. ;
Gantar Godina, Irena

T. G. Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem : (1895-1914) / Irena Gantar Godina ; [prevod povzetka Irena Gantar-Godina]. - Ljubljana : Slovenska matica, 1987. - 175 str., [1] list s fotografijom : ilustr. ; 23 cm . - ( Razprave in eseji ; 30 [i. e. 31] )

Bibliografija: str. 7-12. - Bibliograf. bilješke uz tekst. - Summary: T. G. Masaryk and his influence on Slovenes up to 1914 / prevedel Dejan Šušnik -

Sadrži i: str. 144-172: Razprava o svobodi znanosti in prepričanja na univerzah / J. E. Krek in T. G. Masaryk ; prevedel in spremne opombe opremil Jaromir Beran -


Slovenija - politička povijest - 1895.-1914. -- Masaryk, Tomáš Garrigue : Slovenija --

Masaryk, Tomáš Garrigue ; Krek, Janez Evangelist ; Beran, Jaromir ; Šušnik, Dejan ;

Powered by Koha