262.3(497.5Sisak)(091) ; (497.5Sisak) ; 235.3Quirinus, sanctus ; 271.3(497.5Sisak) ; (063) ;
Znanstveni skup Antiquam fidem ( 2010 ; Zagreb)


Antiquam fidem : radovi sa znanstvenog skupa Sisak, 3.-5. prosinca 2010. / [urednici Darko Tepert i Spomenka Jurić ; prijevod sažetaka na engleski Sanja Krešić]. - Zagreb : Glas Koncila, 2011. - 495 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm. . - ( Biblioteka Hrvatska povjesnica / Glas Koncila ; knj. 7 )

Zastupljeni autori: Emilio Marin, Branka Migotti, Darko Tepert, Ivanka Petrović, Franjo Šanjek, Josip Bratulić, Juraj Belaj, Marko Jerković, Ana Novak, Davorka Obradović, Slavko Slišković, Daniel Patafta, Petar Lubina, Manda Svirac, Spomenka Jurić, Davor Salopek, Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Jasmina Nestić, Hrvoje Klasić, Ante Nazor, Julija Barunčić Pletikosić, Valerija Macan, Antun Sente, Vlado Košić. - Prema predgovoru organizator skupa Sisačka biskupija i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. -

Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Sažeci na više jezika. -

9789532413236 : 150 kn


Sisačka biskupija -- crkvena povijest -- Sisak -- Posavina -- Quirinus, sanctus -- antika -- rani novi vijek -- srednji vijek -- 19. stoljeće -- 20. stoljeće --

Tepert, Darko ; Jurić, Spomenka ; Krešić, Sanja ; Marin, Emilio ; Migotti, Branka ; Petrović, Ivanka, ; Šanjek, Franjo ; Bratulić, Josip ; Belaj, Juraj ; Jerković, Marko, ; Novak, Ana, ; Obradović, Davorka ; Slišković, Slavko ; Patafta, Daniel ; Lubina, Petar ; Svirac, Manda ; Salopek, Davor, ; Nazor, Ante, ; Banovčić Pletikosić, Julija ; Macan, Valerija ; Sente, Antun ; Košić, Vlado ; Cvetnić, Sanja ; Nestić, Jasmina ; Šourek, Danko ; Klasić, Hrvoje ;

Powered by Koha