39:72](497.5 Bitelić ) ; 728.6(497.5 Bitelić) ;
Alaupović-Gjeldum, Dinka

Antropologija prostora : (na primjeru sela Bitelić – Sinj) / Dinka Alaupović Gjeldum ; [prijevod [sažetka] na engleski Graham McMaster]. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2007. - 88 str. : ilustr., zemljop. crteži u bojama ; 30 cm . - ( Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske sv. 14 )

Bibliografija: str. 87 - Summary: The anthropology of space -

Str. [7]: Predgovor / Aleksandra Muraj -

9789536240685


kulturna antropologija -- antropologija prostora -- antropologija sela -- stambeno gospodarski prostor -- čovjek i društveni prostor -- čovjek i zavičaj -- ruralna sredina -- Hrvatska -- Hrvatska -- Sinj -- Bitelić --

MacMaster, Graham ; Muraj, Aleksandra ;

Powered by Koha