904"652"(497.5):738 ;
Vukčević, Dora

Nalazi rimskog keramičkog posuđa iz Ludbrega : magistarski rad / Dora Vukčević ; mentor Zrinka Šimić-Kanaet ; komentor Domagoj Tončinić. - Zagreb : D. Vukčević, 2012. - 76 listova, 32 lista s tablama, [45] listova s tablama u bojama : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet -

Fil. fak., Zagreb, 2012. -

Bibliografija: listovi 50-53 i uz tekst -


Ludbreg - arheološka istraživanja -- rimska keramika -- keramičko posuđe -- terra sigillata --

Powered by Koha