904"652"(497.5):738 ;
Rončević, Martina

Nalazi lončarskih pečata na rimskoj keramici iz Caske na otoku Pagu : diplomski rad / Martina Rončević ; mentor Domagoj Tončinić. - Zagreb : M. Rončević, 2009. - 64 lista : ilustr. ; 30 cm

Spiralni uvez - Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju -

Bibliografija: listovi 62-64 i uz tekst -


Pag - arheološka istraživanja -- gospodarski kompleks -- keramika -- rimska keramika -- pečati --

Powered by Koha