949.713.031 ;
Čudesa Ivana Kapistrana = Miracula Ioannis de Capistrano : Ilok, A.D. 1460. / priopćio Ive Mažuran. - Osijek, 1972. - 197 str. : ilustr. ; 25 cm. . - ( Građa za historiju Osijeka i Slavonije / Historijski arhiv u Osijeku ; knj. 4 )

Tekst na lat. -

Mažuran, Ive ;

Powered by Koha