811.163.4'26(497.16)(082) ;
Jezička situacija u Crnoj Gori - norma i standardizacija : radovi sa međunarodnog naučnog skupa, Podgorica, 24. i 25. maj 2007. godine / redakcioni odbor Branislav Ostojić ... [et al.] ; urednik Branislav Ostojić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2008. - 423 str. ; 24 cm . - ( Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 87. Odjeljenje umjetnosti ; knj. 29 )

Na spor. nasl. str.: Položenie literaturnogo jazika v Černogorii - norma i standardizacija -

Bibliografija uz većinu radova. - Sažeci na engl. i rus. jeziku -

Srpska ćirilica

9788672152074


crnogorski jezik - standardizacija -- zbornik --

Ostojić, Branislav ;

Powered by Koha