37.01(08) ;
Kongres pedagoga Hrvatske (2 ; 2012 ; Opatija)


Pedagogija i kultura : zbornik radova. Sv. 1, Teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti / 2. kongres pedagoga Hrvatske, Opatija, 24.-26. rujna 2012. ; urednici Neven Hrvatić, Anita Klapan. - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. - 460 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija nakon svakog poglavlja. -

9789539916754 9789539916747 (cjelina)


pedagogija - -- zbornik radova --

Klapan, Anita. ; Andevski, Milica. ; Gajić, Olivera. ; Budić, Spomenka. ; Babić, Nada. ; Bedeković, Vesna. ; Bilić, Vesna. ; Opić, Siniša. ; Bognar, Branko. ; Bognar, Ladislav. ; Buljubašić Kuzmanović, Vesna. ; Dobrota, Snježana. ; Gojkov, Grozdanka. ; Irović, Stanislava. ; Ivanović, Josip. ; Lepeš, Josip. ; Jukić, Tonća. ; Kisovar-Ivanda, Tamara. ; Batarelo Kokić, Ivana. ; Kovačević, Sonja. ; Mušanović, Luka. ; Klemenović, Jasmina. ; Krstović, Jasna. ; Ledić, Jasminka. ; Turk, Marko. ; Livazović, Goran. ; Ljubetić, Maja. ; Matijević, Milan. ; Milutinović, Jovana. ; Zuković, Slađana. ; Miljković, Dubravka. ; Mrnjaus, Kornelija. ; Rončević, Nena. ; Piršl, Elvi. ; Radeka, Igor. ; Sablić, Marija. ; Stojanović, Aleksandar. ; Strugar, Vladimir. ; Suzić, Nenad. ; Barnković, Drago. ; Partalo, Dragan. ; Tatković, Nevenka. ; Močinić, Snježana. ; Vidulin Orbanić, Sabina. ; Vujičić, Lidija. ; Zloković, Jasminka. ; Polić, Petra. ; Zrilić, Smiljana. ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven ; Jurčić, Marko, ; Kolak, Ante ; Komar, Zvonimir ; Palekčić, Marko ; Previšić, Vlatko ; Slunjski, Edita ; Bartulović, Marija ; Spajić-Vrkaš, Vedrana ; Šagud, Mirjana ;

Powered by Koha