821.163.42.09Matoš, A. G. ; 821.163.42-4 ;
Oraić Tolić, Dubravka

Čitanja Matoša / Dubravka Oraić Tolić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2013. - 396 str. : ilustr. ; 24 cm . - ( Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Ljevak )

Bibliografija: str. 333-339. - Kazalo imena - Kazalo -

Sadržaj: Predgovor ; I. Stara čitanja: Matoš i avangarda , Matoševa proza ; Camao ; Oko Lobora ; II. Nova čitanja: Matoševe metropole - Matoševe provincija ; Matoš i žene ; matoševa poetika sna ; Matoš i nacija. - Odabrani ulomci iz literature o A. G. Matošu: str. 341-383. - Bio-bibliografska bilješka o autorici: str. 395-396 -

9789533035840


hrvatska književnost - književne studije -- Matoš, Antun Gustav -- interpretacije - kritike -- poetika -- proza -- putopisi -- boravišta --

Powered by Koha