Čulina Germošek, Silva

Transformacijsko i transakcijsko vodstvo: povezanost s osobinama ličnosti / Čulina Germošek, Silva ; Jerneić, Željko. - 7-32 str.

U istraživanju je ispitana povezanost općih dimenzija petfaktorskog modela ličnosti s transformacijskim i transakcijskim vodstvom. Na uzorku od 155 rukovodioca primijenjena su dva upitnika: MLQ za mjerenje različitih oblika rukovodnog ponašanja i NEO-FFI za mjerenje osobina ličnosti. Analizom samoprocjena rukovodioca utvrđeno je da se transformacijsko i transakcijsko vodstvo međusobno razlikuju po svojim svezama s osobinama ličnosti. Dok su s komponentama transformacijskog vodstva konzistentno korelirali Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost prema novim iskustvima i Savjesnost, s komponentama transakcijskog vodstva i liberalnim stilom korelirale su različite osobine ličnosti. U usporedbi s transformacijskim vodstvom najsličniji sklop korelacija dobiven je za situacijsko nagrađivanje kao najaktivniju komponentu transakcijskog vodstva, a gotovo zrcalan za liberalni stil kao najpasivniji oblik rukovodnog ponašanja. Multipla korelacija između petfaktorskog modela ličnosti i kompozitnog rezultata na transformacijskom vodstvu iznosila je 0, 54 što ukazuje da se djelovanju osobina ličnosti može pripisati značajan dio varijance transformacijskog vodstva. U cjelini, dobiveni rezultati su u skladu s Bassovom teorijom i podržavaju pretpostavku o osobinama ličnosti kao dispozicijskoj osnovi transformacijskog ponašanja.


HRV

Jerneić, Željko ;

Powered by Koha