Arambašić, Lidija

Je li matematika bauk? Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod gimnazijalaca / Arambašić, Lidija ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Severinac, Ana. - 1081-1102 str.

U istraživanju su provjeravani stavovi srednjoškolaca prema matematici, njihova uvjerenja vezana uz matematiku (je li sposobnost za matematiku urođena i je li matematika muška domena), u kojoj je mjeri kod gimnazijalaca prisutan strah od matematike te postoje li razlike u tim varijablama ovisno o usmjerenju izabrane škole i spolu učenika. Analize su provedene na podacima dobivenim od 510 učenika svih četiriju razreda dviju jezičnih i jedne prirodoslovno-matematičke gimnazije. Upotrijebljena su dva mjerna instrumenta: Ljestvica za ispitivanje stavova i uvjerenja prema matematici te Ljestvica za ispitivanje straha od matematike. Rezultati za cijeli uzorak pokazuju da sudionici istraživanja imaju neutralan stav prema matematici, da uglavnom ne vjeruju da su matematičke sposobnosti urođene te da se ne slažu da je matematika više muška nego ženska domena. Usporedba rezultata s obzirom na obrazovno usmjerenje pokazala je da učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije imaju nešto pozitivniji stav prema matematici i da manje vjeruju u urođenost matematičkih sposobnosti od učenika jezičnih gimnazija. Kod uvjerenja da je matematika muška domena pokazalo se da se ispitani učenici s time ne slažu, a to neslaganje jače je izraženo kod djevojaka i učenika prirodoslovno-matematičkog usmjerenja nego kod mladića i učenika jezičnog usmjerenja. Strah od matematike na cijelom uzroku slabo je izražen, a s obzirom na gimnazijsko usmjerenje i spol, pokazalo se da je nešto jači kod učenika jezičnog usmjerenja i kod djevojaka. Interakcijski efekti spola i obrazovnog usmjerenja nisu dobiveni niti na jednoj ispitanoj varijabli. Rezultati su komentirani s obzirom na odabir školovanja sudionika i različitom socijalizacijom učenika različitog spola.


HRV

Vlahović-Štetić, Vesna ; Severinac, Ana ;Powered by Koha