Bratko, Denis

Osobine ličnosti i osnovne psihološke potrebe kao prediktori zadovoljstva životom: rezultati on-line istraživanja / Bratko, Denis ; Sabol, Jasminka. - 693-711 str.

Cilj ovog istraživanja bio je doprinijeti razumijevanju zadovoljstva životom kroz usporedbu dva teoretska modela koji ga objašnjavaju. Model Coste i McCrae-a (1980 ; 1991) naglašava važnost ekstraverzije i neuroticizma, odnosno ugodnosti i savjesnosti za razumijevanje individualnih razlika u zadovoljstvu životom. Teorija samoodređenja (Ryan i Deci, 2000) s druge strane naglašava da je za zadovoljstvo životom važno ispunjavanje psiholoških potreba u smislu dugotrajnog akumuliranja dnevnog postizanja iskustava autonomije, kompetencije i osjećaja povezanosti. U on-line istraživanju sudjelovalo je 1166 sudionika u dobi od 21 do 35 godina, različitog statusa zaposlenja i stupnja završenog školovanja. Korišteni su upitnici IPIP50, Skala osnovnih psiholoških potreba i Skala zadovoljstva životom. Rezultati predstavljaju djelomičnu potvrda dosadašnjih istraživanja i modela utjecaja na zadovoljstvo životom koje smo usporedili: ekstraverzija, neuroticizam i savjesnost su značajni prediktori zadovoljstva životom, pri čemu su ekstraverzija i savjesnost pozitivni a neuroticizam negativan prediktor ; zadovoljenje osnovnih psiholoških potreba snažan je pozitivan prediktor zadovoljstva životom. Rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza kojima smo usporedili dva modela pokazuju na to da je zadovoljenje psiholoških potreba za autonomijom, kompetencijom i povezanošću snažniji prediktor zadovoljstva životom od osobina ličnosti. Osobine ličnosti nemaju dodatnu prediktivnu valjanost (na osnovne psihološke potrebe) u predviđanju zadovoljstva životom. Obrnuto, osnovne psihološke potrebe, u predviđanju zadovoljstva životom, imaju dodatnu prediktivnu valjanost u odnosu na osobine ličnosti.


HRV

Sabol, Jasminka ;Powered by Koha