Peti-Stantić, Anita

O kakvu je redu riječ? / Peti-Stantić, Anita. - 227-238 str.

U člnaku se, na temelju pregleda jezikoslovnoga nazivlja koje se tiče reda riječi, a posebno pozicioniranja klitika u njemu u hrvatskom jeziku u devetnaestostoljetnim i dvadesetostoljetnim gramatikama, raspravlja o odnosu između imenovanja i tumačenja pojave. Dalje se govori o potrebi razgraničavanja gramatičkoga (rečeničnoga) i obavijesnoga (iskaznoga) ustrojstva prilikom rasprave o redu riječi. Na kraju rada predlaže se mogućnost uređivanja nazivlja vezanog uz red riječi.


HRV

0449-363XPowered by Koha