Magaš Bilandžić, Lovorka

Recepcija Georga Grosza nakon zagrebačke izložbe u Umjetničkom paviljonu 1932. / Magaš, Lovorka. - 48-53 str.

Izložba Georgea Grosza održana u travnju 1932. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu zauzima važno mjesto u kronici likovnih događanja u hrvatskoj metropoli tridesetih godina i predstavlja referentno mjesto za mnoge hrvatske umjetnike koji su njome dobili direktan uvid u suvremena likovna zbivanja i grafičku produkciju u Njemačkoj. Izložba je izazvala golem interes javnosti i stručnjaka, te je u periodici popraćena brojnim izvještajima i kritikama (Miroslava Krleže, Ljube Babića, Đure Tiljaka, Jerolima Miše, Slavka Batušića i drugih). Članak analizira kritičku recepciju Groszove izložbe i značaj koji je imala za onodobna likovna strujanja i grupu Zemlja, te donosi uvid u pojedine tekstove uz isticanje nekoliko ključnih točaka na koje su se referirali gotovo svi autori članaka – Groszovu važnost u kontekstu suvremene njemačke i svjetske umjetnosti i grafike, isticanje paralela sa slavnim prethodnicima, ocrtavanje njegovog položaja u odnosu na suvremenike koji dotiču slične teme (Käthe Kollwitz) te naglašavanje mogućnosti grafike kao socijalno angažiranog medija.


HRV

1334-4455

Powered by Koha