Gazdić-Alerić, Tamara

Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom / Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ; Bekavac, Božo. - 215-227 str.

U istraživanju se navode dosadašnja utvrđivanja učestalosti pojavljivanja fonema/grafema u hrvatskome standardnom jeziku, a zatim se prikazuje postupak utvrđivanja njihove učestalosti uz pomoć suvremene računalnojezikoslovne metodologije. Učestalost pojavljivanja fonema/grafema utvrđuje se na jednomilijunskom korpusu oblikovanom tako da strukturom odražava omjere određene u Hrvatskome nacionalnom korpusu (HNK). Obrađeni korpus čine suvremeni tekstovi od kojih je 60% tekstova iz jednog dnevnika, 35% proznih tekstova i 5% tekstova iz jednog tjednika. Nakon određivanja učestalosti pojavljivanja fonema/grafema u hrvatskome jeziku određuju se najčešća odstupanja prilikom pisanja grafema u hrvatskome standardnom jeziku, na temelju osnovnoškolskih i srednjoškolskih učeničkih školskih zadaća. Na temelju utvrđenih odstupanja u učeničkim školskim zadaćama te podataka o učestalosti pojavljivanja fonema/grafema u hrvatskome jeziku, predlažu se nove metode i postupci u poučavanju pravopisnih pravila koji bi mogli pridonijeti boljem ovladavanju hrvatske pravopisne norme.


HRV

1846-1204

Alerić, Marko ; Bekavac, Božo ;

Powered by Koha