Filipin, Nada

Talijanizmi u "Hvarkinji" Martina Benetovića: primjeri prebacivanja kodova / Županović, Nada. - 33-53 str.

U radu se fonološki, morfološki i sintaktički analiziraju talijanizmi iz renesansne drame "Hvarkinja". Analiziraju se semantički i frazeološki kalkovi te prebacivanje kodova prisutno u govoru likova različitih društvenih slojeva.


HRV

0353-4642

Powered by Koha