Magaš Bilandžić, Lovorka

Problem "suvremene grafike" iz rakursa kritičkog realizma / Magaš, Lovorka. - 32-34 str.

Članak je uvod u tekst Krste Hegedušića "Problem savremene grafike" koji je objavljen u časopisu "Književnik" 1931. Hegedušić komparira grafički medij sa slikarstvom, te grafiku promatra iz rakursa kritičkog realizma i u njoj, zbog reprodutivnosti i dostupnosti širokim masama, vidi medij socijalne angažiranosti.


HRV

1334-4455

Powered by Koha