Peti-Stantić, Anita

Koncept eno- in/ali večjezičnosti (Matija Vlačić Ilirik in Primož Trubar) / Peti-Stantić, Anita. - 371-379 str.

Prispevek na začetku zastavlja nekaj teoretičnih vprašanj o konceptu eno- in večjezičnosti. Nato obravnava vlogo Matija Vlačića Ilirika kot pobudnika za premišljevanje vloge teh konceptov v zvezi z utemeljevanjem vernakularjev kot jezikov, ki so primerni za knjige. V tem kontekstu na podlagi besedila analizira eno najpomembnejših vprašanj, ki jih Vlačić zastavlja. Gre za legitimnost narodnega jezika kot knjižnega in možnost razumevanja besedila, ki je oblikovano v drugem jeziku ali v drugem časovnem obdobju.


SLV

0350-6894Powered by Koha