Varošanec-Škarić, Gordana

Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora / Varošanec-Škarić, Gordana ; Kišiček, Gabrijela. - 109-125 str.

Ispitivalo se kakve se stereotipne vanjske indeksikalne osobine pripisuju govornicima dvaju hrvatskih gradova kajkavskoga podrijetla (Varaždin) i štokavskoga podrijetla (Osijeka). Ukupno je bilo 40 ispitanika, po 20 iz svakoga grada, podjednako muškaraca i žena. 28 procjenitelja procjenjivalo je društvene i psihološke indeksikalne osobine na linearnoj ljestvici od sedam stupnjeva na temelju slučajnoga redoslijeda 40 uzoraka spontanog govora od po 20 s. Ukupni rezultati t-testa za sve procjenitelje nisu pokazali razliku u procjeni regionalnosti između osječkih i varaždinskih govornika. S druge strane, procjenitelji kajkavskoga podrijetla iz sjeverozapadne Hrvatske procijenili su značajno manje regionalnim sve govornike od procjenitelja štokavskoga podrijetla iz Istočne Hrvatske, koji su pak značajno bolje procijenili osječke govornike (p<0.0001). Utvrđivanjem razlike svih ispitanih varijabli postupkom grupiranja faktora VARIMAX rotacije te postupkom Pearsonove korelacije izdvojena su četiri faktora: prihvatljivosti, psihološko-društvene empatije, liberalnosti te faktor simpatičnosti. Faktor prihvatljivosti govora u visokoj je značajnoj korelaciji prema intelektualnom zanimanju (r = 0.957, p<0.0001), procjeni inteligencije, naobrazbi, visokom društvenom statusu, prihvatljivosti govora u javnoj uporabi, želji za prijateljevanjem s govornikom. Može se zaključiti da procjenitelji diferenciraju govornike prema stereotipnim vanjskim indeksikalnim osobinama te da se ta razlika više vezuje uz procjenu regionalnosti govora nego uz geografski određeno dijalektalno podrijetlo.


HRV

0586-0296

Kišiček, Gabrijela ;Powered by Koha