Magaš Bilandžić, Lovorka

Grafički medij kao poticaj – načela sličnosti i razlikovanja / Magaš, Lovorka. - 104-108 str.

Članak je prikaz završne godišnje izložbe studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu održane u lipnju 2009. U članku se ističu i obrađuju najznaimljiviji radovi studenata grafičkog smjera i polaznika klasa na Jabukovcu i u Ilici.


HRV

1334-4455

Powered by Koha