Keresteš, Gordana

Prikladnost nekoliko subjektivnih mjera pubertalnog sazrijevanja za primjenu u ne-kliničkim istraživanjima razvoja adolescenata / Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Kuterovac-Jagodić, Gordana. - 1015-1035 str.

Cilj rada bio je empirijski utvrditi prikladnost nekoliko različitih mjera pubertalnog sazrijevanja za primjenu u psihologijskim i drugim ne-medicinskim istraživanjima razvoja adolescenata. U uzorku mlađih adolescenata (260 dječaka i 287 djevojčica dobi 10-15 godina) i njihovih roditelja (444 majke i 355 očeva) prikupljene su samoprocjene i roditeljske procjene relativnog pubertalnog statusa te izvještaji o djetetovoj tjelesnoj visini i težini, a za djevojčice i o menstrualnom statusu i dobi pojave menarhe. Djeca su ispunila i Skalu pubertalnog razvoja (Pubertal Development Scale, PDS, Petersen i sur., 1988). Rezultati su pokazali da su različite mjere pubertalnog sazrijevanja međusobno povezane, ali visina njihove povezanosti govori kako nisu međusobno zamjenjive. Procjene istog indikatora pubertalnog sazrijevanja dobivene od različitih izvjestitelja (majki, očeva i adolescenata) iznimno visoko koreliraju i u istraživačke se svrhe mogu koristiti kao međusobno zamjenjive. Spolne razlike u mjerama tjelesnog sazrijevanja, kao i trendovi tjelesnog sazrijevanja dječaka i djevojčica različite dobi sukladni su trendovima dobivenim u ranijim istraživanjima i govore o prikladnosti i valjanosti upotrijebljenih mjera. PDS se pokazao valjanom i pouzdanom mjerom pubertalnog razvoja hrvatskih adolescenata. U raspravi je naglašena potreba uključivanja mjera pubertalnog sazrijevanja u istraživanja razvoja adolescenata.


HRV

Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Brković, Irma ;Powered by Koha