Medved, Ankica

Usamljenost u ranoj adolescenciji : spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima / Medved, Ankica ; Keresteš, Gordana. - 457-478 str.

Iako je poznato da je adolescencija razdoblje u kojem se osjećaj usamljenosti pojačava, malo se zna o činiteljima koji doprinose tom doživljaju. Cilj ovog rada bio je ispitati spolne i dobne razlike u usamljenosti predadolescenata i mladih adolescenata te utvrditi povezanost između usamljenosti i nekoliko indikatora kvalitete socijalnih odnosa (sociometrijskog statusa, prisnosti u istospolnom prijateljstvu i socijalne podrške). U istraživanju je sudjelovalo 188 učenika i učenica viših razreda osnovne škole. Primijenjeni su Kratka verzija UCLA skale usamljenosti, Skala prisnosti u prijateljstvu, Multidimenzionalna skala percipirane socijalne podrške i Sociometrijski upitnik. Djeca su izvijestila o razmjerno niskoj razini usamljenosti, ali su se dječaci osjećali značajno usamljenijima od djevojčica. Među djevojčicama, starije su bile usamljenije od mlađih, dok su među dječacima usamljeniji bili mlađi. Indikatori kvalitete socijalnih odnosa objasnili su podjednaki dio varijance usamljenosti djevojčica (11.1%) i dječaka (11.7%), ali su prediktori usamljenosti bili različiti za djecu različitog spola. O većoj usamljenosti izvijestile su djevojčice koje su socijalnu podršku procijenile lošijom i one koje su imale bolji status u razredu, dok su se dječaci s boljim statusom među vršnjacima osjećali manje usamljenima. U raspravi je istaknuta potreba ispitivanja uloge spola u razvoju usamljenosti.


HRV

10.5559/di.20.2.09 doi

Keresteš, Gordana ;Powered by Koha