Štulhofer, Aleksandar

Pornografie, seksuele socialisatie en bevrediging bij jonge mannen / Štulhofer, Aleksandar ; Buško, Vesna ; Landripet, Ivan. - 97-110 str.

Ondanks de groeiende aanwezigheid van pornografie in de wereld van vandaag is er nog maar weinig bekend over de potentiële gevolgen voor de seksuele socialisatie en de seksuele bevrediging bij jonge mensen. In dit artikel stellen de auteurs een theoretisch model voor van de effecten van seksueel expliciet materiaal (SEM) die tot stand kwamen door sexual scripting en dat werd gemodereerd door het gebruikte SEM-type. Om dit model empirisch te toetsen werden de data gebruikt van een internetenquête met 650 jonge, Kroatische mannen tussen 18 en 25 jaar. Op basis van de descriptieve bevindingen werden significante verschillen genoteerd tussen doorsnee SEM-gebruikers en parafiele SEM gebruikers wat betreft de frequentie van SEM-gebruik op 14-jarige leeftijd, het huidige gebruik, de frequentie van masturbatie, seksuele verveling, de aanvaarding van seksuele mythes en seksuele dwangmatigheid. Om het model te testen werd gebruik gemaakt van een nieuw instrument: de Schaal voor Overlapping van Seksuele Scripts, die werd ontworpen om de invloed te meten van SEM op de seksuele socialisatie. Structurele vergelijkingsanalyses suggereerden dat de negatieve effecten van vroegtijdige blootstelling aan SEM, zelfs indien deze gering waren, zwaarder konden doorwegen op de seksuele bevrediging van jonge mannen dan de positieve effecten. Positieve zowel als negatieve effecten -welke laatste worden geuit door de onderdrukking van intimiteit -werden enkel gesignaleerd bij gebruikers van parafiel SEM. Bij doorsnee SEM-gebruikers werden er geen aanwijzingen gevonden van de effecten van vroegtijdige blootstelling aan SEM. Om een tegengewicht te vormen voor zowel morele paniek als de verheerlijking van pornografie, zouden seksuele voorlichtingsprogramma's er goed aan doen inhoudelijk materiaal te gebruiken dat het interpretatievermogen van jonge mensen zou verhogen en hen zou helpen met de kritische evaluatie van pornografisch beeldmateriaal.


nizozemski

0167-5915

Landripet, Ivan ; Buško, Vesna ;Powered by Koha