Ivanec, Dragutin

Percepcija boli u uvjetima različite razine distrakcije. / Ivanec, Dragutin ; Miljak, Tomislav ; Faber, Robert. - 1093-1114 str.

Cilj istraživanja bio je provjeriti neke postavke o ulozi odvraćanja pažnje od bolnog podraživanja kao mogućeg kognitivno-bihevioralnog postupka smanjenja boli. Pošlo se od pretpostavke da će više distrakcije dovesti do većeg analgetskog efekta te da će on biti izraženiji kod slabijeg podraživanja. U istraživanju je sudjelovalo 30 sudionika koji su podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina je bila podraživana slabijim električnim podražajima koji su bili na granici boli, a druga jačim, bolnim podražajima. Svi su ispitanici, i jedne i druge skupine bili u tri situacije različite razine distrakcije: kontrolna situacija bez distrakcije, niža razina distrakcije koja je uključivala obavljanje jednog paralelnog zadatka slijeđenja, te viša razina distrakcije koja je uključivala uz zadatak slijeđenja još i paralelno slušanje glazbenog isječka te kognitivni zadatak odbrojavanja unatrag. Rezultati su djelomično potvrdili očekivanja: utjecaj distrakcije je postojao samo u situaciji s više distraktora ali nije bilo interakcije s intenzitetom podraživanja odnosno distrakcija je bila jednako efikasna i kod slabijeg i kod jačeg podraživanja. Neočekivano postojao je interakcijski efekt distrakcije s trajanjem podraživanja jer je distrakcija djelovala analgetski samo u prvom dijelu mjerenja.


HRV

Miljak, Tomislav ; Faber, Robert ;Powered by Koha