Gilić, Nikica

"Ne okreći se sine" Branka Bauera - stil i ideologija ratne (partizanske) melodrame / Gilić, Nikica. - 82-91 str.

Časopis KINO! izlazi u Sloveniji. -

Jedan od najvažnijih hrvatskih i jugoslavenskih filmova 1950-ih, "Ne okreći se sine" često se naziva partizanskim filmom premda je, strogo gledano, riječ o ratnoj melodrami, u kojoj se partizani uopće i ne vide. No, vrhunska uporaba klasičnog fabularnog stila, tipična za najbolje filmove Branka Bauera razlog je i dojmljivosti ovog filma i prihvatljivog djelovanja njegove ideologije i činjenice da se neprikazana sila (partizani) doima uvjerljivijom nego u klasičnim "partizanskim filmovima" u kojima se partizani itekako dobro vide. Tekst analizira stilske i ideološke značajke Bauerovog klasičnog ostvarenja.


HRV

1854-9357

Powered by Koha