Slunjski, Edita

Bitne značajke kurikuluma: kontekstualiziranost i razvojnost / Edita Slunjski. - 9-11 str.

Kompleksnost uvjeta svake odgojno-obrazovne ustanove nameće potrebu shvaćanja kurikuluma kao kontekstualiziranog socijalnog procesa ("kontekstualizirani kurikulum"). On se razvija u praksi koja je dinamična, nepredvidiva i multidimenzionalna, pa je važno jačati spremnost praktičara za snalaženje u u nepredvidivim i neočekivanim situacijama. To je moguće postići razvojem suradničke kulture vrtića, u kojoj praktičari imaju priliku zajednički promišljati i evaluirati odgojno-obrazovni proces i na tim osnovama planirati primjerene situacije učenja za djecu i redefinirati svoju ulogu u tom procesu.


HRV

0353-636XPowered by Koha