Slunjski, Edita

Kurikulum ranog odgoja i obrazovanja / Edita Slunjski. - XX-XX str.

Promišljanje kurikuluma ranog odgoja određuju značajke djece rane dobi, što ga čini različitim od kurikuluma svih ostalih razina institucijskog odgoja i obrazovanja. Oblikovanje kurikuluma ranog odgoja odražava vrijednosti sadržane u nacionalnoj strategiji razvoja obrazovanja određene zemlje. Vrijednosti sasržane u NOK-u (2010) usmjerene su ostvarivanju odgojno-obrazovnog pristupa koji djeci omogućuje razvoj kompetencija temeljenih na inovativnosti i stvaralaštvu, kritičkom mišljenju, socijalnim vještinama, solidarnosti, odgovornosti i slično. Da bi to bilo moguće postići, potrebno je posebnu pažnju posvetiti razvoju kompetencija odgajatelja, kako kroz njihovo inicijalno obrazovanje tako i kroz kontinuirano profesionalno usavršavanje.


HRV

0353-636XPowered by Koha