Kišiček, Gabrijela

Pogreške u argumentaciji - dvojbe u tumačenju i klasifikaciji / Kišiček, Gabrijela. - 129-145 str.

U proučavanju teorije argumentacije i argumentacijskim analizama, poznavanje pogrešaka vrlo je važno. Brojni autori, od klasičnih do suvremenih, pogreškama u argumentaciji pridavali su veliku pozornost. U ovome radu daje se pregled najvažnijih radove koji se bave pogreškama u argumentaciji te se iznose katkada i vrlo različite klasifikacije pogrešaka. Neke od argumentacijskih pogrešaka vrlo su česte pa privlače dodatnu pozornost, ali izazivaju i dvojbe u tumačenju. Često se isticalo kako su granice između različitih vrsta pogrešaka, arbitrarne i ne sasvim jasne. Ovim radom nastoji se ukazati na kompleksnost argumentacijskih pogrešaka, različite pristupe pogreškama od formalno logičnih i filozofskih preko retoričkih do pragmadijalektičkih.


HRV

0352-7565

Powered by Koha