Kišiček, Gabrijela

Prikaz 19. konferencije International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA) / Kišiček, Gabrijela. - 169-173 str.

Prikaz govori o 19. konferenciji IAFPA održanoj u Trieru u Njemačkoj od 18. do 21. srpnja 2010. godine


HRV

0352-75655

Powered by Koha