Bilandžić, Mirko

Business intelligence i nacionalna sigurnost / Bilandžić, Mirko ; Mikulić, Ivan. - 27-43 str.

Tradicionalno poimanje nacionalne sigurnosti bilo je fokusirano na vojno i političko područje. Suvremeno shvaćanje nacionalne sigurnosti bitno je prošireno te uz ta dva područja uključuje i gospodarsko, socijalno i ekološko područje, pri čemu je gospodarska dimenzija nacionalne sigurnosti jedna od središnjih dimenzija tog novog koncepta. U novom konceptu nacionalne sigurnosti, poslovno-obavještajno djelovanje/poslovno obavještavanje (business intelligence), kao menadžment poslovnim informacijama, ima značajno mjesto u spektru instrumenata za ostvarenje gospodarske dimenzije nacionalne sigurnosti. Time je poslovno-obavještajno djelovanje/poslovno obavještavanje postalo instrument nacionalne sigurnosti, ali i izraz informacijske, a time i društvene moći.


HRV

1331-5595

Mikulić, Ivan ;Powered by Koha