Bogutovac, Dubravka

Naslada i mučenje / Bogutovac, Dubravka. - 72-77 str.

Rad se bavi romanom "Malvina" Mirka Kovača. Posebna pozornost pridaje se problemu predstavljanja u romanu te katalogizaciji kao pripovjedačkom postupku i svjetotvornom aktu.


HRV

1334-1057

Powered by Koha