Gračanin, Hrvoje

Zagrebačko područje u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju / Gračanin, Hrvoje. - 143-151 str.

U radu se raspravlja o temeljnim obilježjima povijesti zagrebačkog područja u kasnoantičkom i ranosrednjovjekvnom razdoblju. Kronološki okvir čini vremenski raspon od kraja 4. do kraja 11. stoljeća odnosno od rasapa kasnorimskoga pokrajinskoga sustava i nestanka posljednjih ostataka rimske vlasti u južnoj Panoniji preko doba avarske i franačke prevlasti do uspostave vlasti ugarskih Arpadovića u srednjovjekovnoj Slavoniji odnosno uzdizanja Zagreba u rang biskupije. Rad se temelji na dostupnim povijesnim i arheološkim vrelima, čija se vrijednost ocjenjuje, a ujedno se prikazuje i stanje istraženosti. Analiziraju se opće političke prilike, pretresa se pitanje naseobinskog kontinuiteta i diskontinuiteta te razmatraju etničke promjene i različiti aspekti materijalnog i duhovnog života.


HRV

0350-7165Powered by Koha