Pavlin-Bernardić, Nina

Kad u matematici "više" zapravo znači "manje": Analiza uspješnosti u rješavanju problemskih zadataka usporedbe / Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna. - 115-130 str.

Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati kako se u nižim razredima osnovne škole mijenja uspješnost u rješavanju usklađenih i neusklađenih zadataka usporedbe, koje se kategorije pogrešaka javljaju pri rješavanju ovih zadataka te utvrditi jesu li dobiveni rezultati u skladu s hipotezom usklađenosti Lewisa i Mayera (1987). U istraživanju je sudjelovalo 285 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. Oni su ispitani individualno usklađenim i neusklađenim zadacima usporedbe. Pokazalo se da postoje razlike u uratku i s obzirom na vrstu zadatka i s obzirom na razred, kao i interakcija ovih dviju varijabli. Učenici su uspješnije rješavali usklađene zadatke od neusklađenih. Ta je razlika bila najveća za učenike 1. razreda, a u svakom je sljedećem razredu bila manja, iako su i učenici 4. razreda bili uspješniji u usklađenim zadacima. Jasniji je uvid u razloge ovakvih razlika pružila analiza pogrešaka koje su učenici činili pri rješavanju zadataka. Pokazalo se da je, za razliku od usklađenih zadataka, dominantna pogreška pri rješavanju neusklađenih zadataka bila pogreška suprotne računske operacije. Ovi su nalazi u skladu s hipotezom usklađenosti Lewisa i Mayera (1987), prema kojoj rješavači zadataka usporedbe obično koriste shemu za rješavanje usklađenih zadataka, zbog čega će u neusklađenim zadacima primijeniti računsku operaciju koja je suprotna od potrebne.


HRV

Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;Powered by Koha