Jurković, Miljenko

Ranosrednjovjekovni latinski natpisi s Pelješca (epigrafski i stilski pokazatelji kao faktori za dataciju natpisa ranog srednjeg vijeka) / Jurković, Miljenko. - 82-89 str.

Donosi se korpus ranosrednjovjekovnih natpisa na kamenoj skulpturi poluotoka Pelješca i raspravlja o metodološkim postupcima korištenih za datiranje tih natpisa.


HRV

0350-3437


datacija latinski natpisi --

Powered by Koha