Bartoluci, Sunčica

Aktivno slušanje – osnova komunikacijske pripreme trenera / Bartoluci, Sunčica ; Tomić, Diana. - 6-11 str.

Danas su vještine komunikacije jamac uspješnosti i dugotrajnosti kako sportskog, tako i kondicijskog trenera. Stoga ako želi ostati u tržišnoj utakmici, trener mora raditi na usavršavanju vlastitih komunikacijskih sposobnosti. Praksa pokazuje da je upravo vještina slušanja najslabija karika komunikacijskog ali i trenažnog procesa. Uvriježena predrasuda kaže da smo samim time što imamo osjetilo sluha i slušne organe, u stanju slušati. No zdravo osjetilo i uredna funkcija slušanja ne čine nas dobrim slušačima. Aktivno slušanje je višeslojan proces koji obuhvaća: usmjeravanje pozornosti na ono što sugovornik govor (verbalni aspekt), kako govori (paraverbalni aspekt) te što pritom osjeća (neverbalna komunikacija), interpretiranje izrečenog te pamćenje onoga što smo čuli. Ono zahtijeva određeni stupanj empatije i razumijevanja onog što nam druga osoba govori. Rad na aktivnom slušanju trebao bi biti temelj komunikacijske pripreme trenera.


HRV

1334-2991

Tomić, Diana ;

Powered by Koha