Bijelić, Marijana

Transgresija i žrtvena obnova u zbirci "Proljetni vjetar" Nikole Furnadžieva / Bijelić, Marijana. - 75-84 str.

Struktura zbirke "Proljetni vjetar" je krajnje fragmentirana, ali možemo uočiti jednu razvojnu liniju od kaotične, mračne, košmarne atmosfere u prvom dijeu zbirke do ekstatičnog rastvaranja lirskog subjekta na njezinom kraju. U prvom dijelu dominira religijsko-etička perspektiva koncentrirana oko osjećaja sveprisutnog grijeha. U drugom dijelu transgresija etičkih i religijskih okvira je potpuna, religijsko-etička perspektiva je potpuno napuštena zajedno s čežnjom za izgubljenom prošlošću koja je označavala zauvijek izgubljenu nevinost prije pada u grijeh mimetičkog nasilja.


HRV

1312-0484

Powered by Koha