Filipin, Nada

Kontrastivna analiza tekstova u hrvatskome i talijanskome ženskom tisku / Županović, Nada ; Kljaković-Gašpić, Ivana. - 157-169 str.

Suvremena se talijanska lingvistika intenzivno bavi kontrastivnom analizom svih razina talijanskoga i engleskoga jezika (Pierini 2001, 2004, Bazzanella i Morra 2000). U hrvatskoj je talijanistici kontrastivna analiza talijanskoga i hrvatskoga jezika također znatno proučavana, no najmanje na tekstnoj razini i unutar okvira tekstnih tipologija i teorije prevođenja. Autorice na primjeru tekstova iz rubrike „Zdravlje“, tj. „Salute“ u hrvatskome i talijanskome ženskom tisku analiziraju sličnosti i razlike iste tekstne vrste (novinski članak) u hrvatskome i talijanskome jeziku. Pokazuje se da među dvama usporednim korpusima postoje znatne sličnosti na morfosintaktičkoj razini (upotreba glagolskih oblika) i male razlike na pragmalingvističkoj razini (oslovljavanje). Rezultati ovakvoga tipa posebice su korisni u prevođenju i u podučavanju talijanskoga jezika primjenom izvornih metodičkih materijala.


HRV

0351-0840

Kljaković-Gašpić, Ivana ;

Powered by Koha