Kušević, Barbara

Socijalna konstrukcija roditeljstva – implikacije za obiteljsku pedagogiju / Barbara Kušević. - 297-309 str.

U radu se roditeljstvo promatra kao socijalna konstrukcija, a ne kao biološka zadanost ili apsolutni odraz stvarnosti. Unutar teorijskog okvira socijalnog konstruktivizma na samome se početku nastoji dekonstruirati društvena uvjetovanost značenja pojma roditelj, nakon čega se problematizira uvriježeno shvaćanje majčinstva kao važnijeg pola roditeljstva. U nastavku rada se kao elementarni procesi socijalne konstrukcije roditeljstva razmatraju norme o optimalnom broju, spolu i dobi roditelja, dok završni dio donosi kritička promišljanja o implikacijama koje shvaćanje roditeljstva kao socijalne konstrukcije ima za obiteljsku pedagogiju.


HRV

1334-7888

Powered by Koha