Horvat, Aleksandra knjižničarka

Digitalizacija i knjižnice / Horvat, Aleksandra. - 27-35 str.

Cilj je rada upozoriti na poteškoće s kojima se susreću knjižnice koje žele prići opsežnoj digitalizaciji građe koju posjeduju. Za digitalizaciju, kao akt reprodukcije i akt stavljanja na raspolaganje javnosti, potrebno je prethodno dopuštenje nositelja prava. No knjižnice nemaju pomagala pomoću kojih bi mogle brzo i učinkovito identificirati i pronaći autore brojnih djela koja posjeduju. Nije posve sigurno da će Direktiva o djelima siročadi, zamišljena kao pomoć knjižnicama i drugim javnim baštinskim ustanovama, doista stvoriti uvjete za opsežnu digitalizaciju pa se u EU razmišlja i o drugim mogućim rješenjima.


HRV

1333-43288Powered by Koha