Gračanin, Hrvoje

Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji / Gračanin, Hrvoje. - 237-267 str.

Vranski prior i hrvatski ban Ivan Paližna odnosno od Paližne bio je jedan od ključnih sudionika u burnim političkim prilikama u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu potkraj 14. stoljeća. No, rekonstrukcija njegova života i djelovanja još je u mnogim pojedinostima nedovoljno sigurna, što je ponajprije posljedica manjka izvornih podataka. Paližnina ličnost i uloga dosad još nisu monografski temeljito i iscrpno obrađene u svim dohvatnim aspektima njegova života, unatoč tomu što su se njegovom ličnošću pozabavili mnogi istraživači, obogaćujući novim vrelima ili tumačenjima dotadašnje spoznaje. Prvenstveni cilj rada je dati pregled dostupnih vrela i ocijeniti postojeća hrvatska historiografska djela koja su se pozabavila Ivanom Paližnom, utvrditi tematske krugove i interpretativne ideološke predznake te razmotriti pojedina sporna mjesta iz Paližnine biografije.


HRV

1846-9787Powered by Koha