Hrvatić, Neven

Interkulturalni odgoj i obrazovanje / Neven Hrvatić. - 2-4 str.

Interkulturalni odgoj i obrazovanje nezaobilazan je činitelj u procesu međusobnog upoznavanja, razumijevanja različitih kultura, kao i uspostavljanja pozitivnih relacija. Škola može bitno utjecati na formiranje interkulturalnih stavova i pripremanja učenika za međusobne, ravnopravne odnose, a ako znamo važnost neizravnog utjecaja skrivenog kurikuluma koji se ogleda u organizaciji, socijalnoj strukturi učenika, kulturi škole, odnosima učitelja i učenika, načinu izvođenja nastave i izvannastavnim aktivnostima učenika..., njezin je utjecaj sveobuhvatan. Tek učenici koji dobro poznaju obilježja i vrijednosti svoga nacionalnoga i kulturnoga identiteta, osposobljeni za nositelje i promicatelje vlastite kulture, mogu ravnopravno stupati u kontakt s drugim kulturama i ostvariti interkulturalnu komunikaciju na svim razinama, a i stvarati senzibilitet i otvorenost za razumijevanje i prihvaćanje drugih ljudi i drugačijih kultura. Kako se značajan segment odgoja i obrazovanja djece i mladih odvija u školi, postoji potreba uvođenja novog kurikuluma u koji bi se ugradili sadržaji s naglaskom na demokratsko društvo, suzbijanje predrasuda, poštivanje različitosti i prava na jednakost, kao i poticale prikladnije metode s naglaskom na aktivnom sudjelovanju u nastavi učenika i roditelja koje bi provodili dobro osposobljeni i interkulturalno kompetentni učitelji. Interkulturalni odgoj i obrazovanje pretpostavlja proces podložan stalnim promjenama u suglasju s postmodernom orijentacijom otvorenog odgoja, gdje škola prestaje biti samo mjesto stjecanja interkulturalnih spoznaja, već kontinuiranog „učenja“ (su)života, suradnje, tolerancije, ravnopravnosti, u kojem neposredno sudjeluju učenici, učitelji, roditelji i okružje. Takav pristup pretpostavlja da cilj interkulturalnog obrazovanja nije znanje, već odnos, stav prema znanju, nova konstrukcija i razina znanja koja omogućuje nastajanje i djelovanje interkulturalne odgojne (školske) zajednice, kao modela i poticaja za šire društvene promjene.


HRV

0353-636XPowered by Koha