Jukić, Tatjana

Plus d’un: narativni kolektivi Danila Kiša / Jukić, Tatjana. - 93-106 str.

Analiza narativnih kolektiva u pripovjednoj prozi Danila Kiša, s fokusom na Grobnicu za Borisa Davidoviča i Enciklopediju mrtvih, te na Čas anatomije.


HRV

1512-8539Powered by Koha