Vuković, Petar, lingvist

Dijalektalno pjesništvo u bačkih Bunjevaca / Vuković, Petar. - 167-184 str.

Članak se bavi trima pjesničkim zbirkama pisanima novoštokavskom ikavicom kojom se služe bački Bunjevci: „Natpivavanja“ Ivana Pančića, „Avaške godine“ Milovana Mikovića i „Rič fali“ Vojislava Sekelja. Za razliku od najvećeg dijela dijalektalnoga pjesništva u Bačkoj, te tri zbirke mogu biti uključene u tradiciju moderne hrvatske dijalektalne poezije te se u članku istražuju posljedice što ih to svrstavanje ima za njihovu interpretaciju. Analiza se usredotočuje na uporabu dijalektnih jezičnih resursa, na reprezentacije svijeta dijalektne zajednice te na značenja koja se tomu svijetu pripisuju iz perspektive impliciranih čitatelja. To rezultira novim uvidima u suvremenu hrvatsku književnost u Vojvodini te u specifično kulturno naslijeđe bačkih Bunjevaca i njegov odnos prema modernoj hrvatskoj nacionalnoj kulturi.


HRV

2217-5393Powered by Koha