Slunjski, Edita

Dijete kao znanstvenik – prirodoslovni aspekti suvremeno koncipiranoga kurikuluma ranog odgoja / Edita Slunjski. - 163-178 str.

U radu se razmatraju mogućnosti razvoja prirodoslovnih znanja i razumijevanja djece u ustanovi ranog odgoja. One trebaju biti usklađene sa specifičnostima učenja djece rane dobi, što iziskuje visoku razinu promišljanja odgojno-obrazovnog procesa. Pojedini segmenti odgojno-obrazovnog procesa sagledavaju se iz perspektive pedagoških i psiholoških klasika, i dovode u vezu s različitim značajkama kurikuluma. Suvremeno koncipirani kurikulum ranog odgoja, kojeg karakteriziraju holistička priroda, razvojnost, sukonstruktivistička obilježja i humanističke značajke, djetetu omogućuje aktivno stjecanje prirodoslovnih znanja i razumijevanja. U takvim uvjetima, dijete se može afirmirati kao «mislilac» koji aktivno, odgovorno i djelatno sudjeluje u propitivanju i promišljanju osnovnih prirodoslovnih koncepata i ideja iz ključnih prirodoslovnih područja.


HRV

0037-654XPowered by Koha