Dizdar, Marko

Pokusna istraživanja visinskog prapovijesnog naselja na Plišu kod Velike / Dizdar, Marko ; Potrebica, Hrvoje. - 41-45 str.

U pokusnim istraživanjima na Plišu kod Velike potvrđeno je postojanje visinskog prapovijesnog naselja koje se na osnovi prikupljenih keramičkih ulomaka može datirati u kasno brončano i starije željezno doba. S obzirom na istaknut položaj na vrhu strmog uzvišenja na južnim obroncima Papuka, s naselja se moglo kontrolirati komunikacije koje su vodile sjevernim dijelom Požeške kotline kao i onu koja je dolinom potoka Veličanke vodila prema Podravini. Iako je nalazište oštećeno radom kamenoloma, na pojedinim dijelovima sačuvane su netaknute površine čija istraživanja mogu posvjedočiti o trajanju naselja kao i njegovoj infrastrukturi.


HRV

1845-4046

Potrebica, Hrvoje ;

Powered by Koha