Botica, Ivan

Prof.dr.sc. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata / Botica, Ivan ; Galović, Tomislav. - 61-89 str.

Mirjana Matijević Sokol was born in Split in 1952, where she graduated from Classical High School. She graduated in Archeology and the Latin Language at the University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, in 1976 ; she got her Masters degree from the same University, while in 1999 she got her PhD from historical sciences and the themes and works of Archdeacon Thomas of Split (1200-1268). She works in Zagreb at the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. She was promoted to a full professor in 2009. Also she is the Head of the Section for the Auxiliary Historical Sciences, Methodology of History, and Methodology of Teaching History at the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. Her scientific work, from her first published papers in the second part of the seventies of the 20th century, until today, has comprised several thematic areas: Auxiliary Historical Sciences (diplomatics, paleography, egdotics /principles, rules, and guidelines for publishing historical sources/, heraldry, and epigraphy), Archdeacon Thomas of Split (1200-1268) and his Historia Salonitana (Thomae Archidiaconi Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum), as well as Croatian medieval history as a whole. With about one hundred published scientific and professional papers, and a few books, she has also participated as a lecture in about fifty national and international scientific conferences. She received the Josip Juraj Strossmayer Award for her scientific-professional results, as well as the Plaquette of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb. -

Autori donose životopis i bibliografiju prof.dr.sc. Mirjane Matijević Sokol, redovite profesorice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u povodu njezina 60. rođendana. Sa sveučilišnom diplomom arheologa i latinista, odslušanim i položenim diferencijalnim ispitima studija povijesti te magistarskom i doktorskom diplomom povjesničara postupice je gradila svoj znanstvenoistraživački i nastavni put, najprije u Akademijinu Zavodu za povijesne znanosti, a potom na matičnom i na brojnim drugim fakultetima, nerijetko darujući svoje veliko znanje, mnoge ideje i dragocjeno vrijeme drugima. Mirjana Matijević Sokol omiljena je profesorica mnogobrojnih studentskih naraštaja, vrhunska stručnjakinja hrvatske medievistike i pomoćnih povijesnih znanosti. Iza nje je preko sto pedeset bibliografskih jedinica (knjige, zbornici, građa, rasprave, članci, ocjene i prikazi) te pedesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Njezini se znanstvenoistraživački rezultati mogu razvrstati u tri tematska područja: tradicionalne i ine pomoćne povijesne znanosti (diplomatika, paleografija, egdotika, heraldika, epigrafija), Toma Arhiđakon Splićanin i njegova Salonitanska povijest te miscellanea hrvatskoga srednjovjekovlja u cjelini.


HRV

0353-295X

Galović, Tomislav ;Powered by Koha